Persoonsgegevens en cookies op Mondialrelay.nl

 

 

I) PERSOONSGEGEVENS

1) ALGEMEEN

a) Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf MONDIAL RELAY, gevestigd te ZAC des 4 vents, 5 avenue Antoine Pinay - 59510 HEM (Frankrijk) en met een Nederlandse vestiging op het Breda Business Park, Lijndonk 4, 4825 BG Breda, verbindt zich ertoe om als Verwerkingsverantwoordelijke de privésfeer te beschermen van de personen die zijn website gebruiken, alsook de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens (hierna de “Persoonsgegevens” genoemd).

 

b) Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Deze gegevens omvatten meer bepaald uw naam, telefoonnummer en adres. Ze hebben bijvoorbeeld geen betrekking op de statistische gegevens die wij verzamelen bij uw bezoek aan onze website en die niet rechtstreeks aan uw persoon kunnen worden gekoppeld.

 

c) Registratie van Persoonsgegevens bij het aanmaken van een account

De verzamelde gegevens (waaronder: naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van uw bestellingen van diensten, de verzending van pakjes en onze commerciële relatie.

Op onze website kunt u een met wachtwoord beveiligde klantaccount aanmaken. Deze account biedt u altijd toegang tot de Persoonsgegevens die we hebben geregistreerd en die u toelaten te betalen voor de verzending van een pakje en uw verzending op te volgen. Tevens kunt u de in uw klantaccount geregistreerde gegevens beheren (ze wijzigen, corrigeren, verwijderen) en uw toestemming voor het verzenden van commerciële e-mails instellen. Velden die worden voorafgegaan of gevolgd door het symbool * moeten worden ingevuld. Als deze informatie niet wordt ingevoerd, wordt de bestelling geweigerd.

 

Deze gegevens worden geregistreerd, aangezien MONDIAL RELAY hiervoor wettelijk de toestemming heeft, op basis van het contract en in overeenstemming met art. 6 (1) b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de zogenaamde “wettelijke basis”.

 

 

2) DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN BESTEMMELINGEN VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Bij de verwerking van uw bestelling kunnen wij een beroep doen op verschillende dienstverleners, die instaan voor de volgende diensten:

a) Betaaldiensten

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan onze betaaldienstverleners om uw betaling te registreren en de artikels in uw bestelling te factureren. MONDIAL RELAY werkt samen met bedrijven BNP Paribas, Verifone en Paypal.

 

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het contract, in overeenstemming met art. 6 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

b) Transport- en logistieke diensten

Voor de verwerking van de leveringen verstrekken wij aan klantenbedrijven en onderaannemers gegevens waarmee zij de leveringen kunnen beheren en opvolgen en ook de commerciële relatie kunnen beheren. Voor de levering van de bestelde goederen kunnen aan deze transportbedrijven de volgende gegevens worden meegedeeld: voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het contract, in overeenstemming met art. 6 (1) b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

c) Distributiebedrijven en het retourneren van pakjes


MONDIAL RELAY heeft een uitgebreid netwerk opgezet voor het grote publiek, bestemd voor e-consumenten, om pakjes op te halen en in te leveren. Aan de bedrijven die de pakjes bezorgen en ophalen kunnen de volgende gegevens worden bezorgd (“Distributiepunten”): voornaam, naam, adres. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van het contract, in overeenstemming met art. 6 (1) b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

d) Contacten / Commerciële aanbiedingen


De website van MONDIAL RELAY heeft als doel verzoeken van professionals uit de e-commerce te beantwoorden met het commerciële aanbod van MONDIAL RELAY. De persoonsgegevens die worden verzameld, zijn contactgegevens, en meer bepaald: naam, voornaam, functie, adres, e-mailadres, telefoonnummer. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) a. van de GDPR.

 

e) Contacten / Partnerschappen


De website van MONDIAL RELAY heeft ook als doel om verzoeken te beantwoorden van winkels die een Distributiepunt willen worden. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn contactgegevens, en meer bepaald: naam, voornaam, functie, adres, facturatie-adres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, in overeenstemming met art. 6 (1) a. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

f) Mondial Relay als werkgever


Als u geïnteresseerd bent in een loopbaan bij Mondial Relay, dan kunt u zich kandidaat stellen via de pagina “kandidaturen”. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, CV, motivatiebrief. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, in overeenstemming met art. 6 (1) a. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

g) Promotionele e-mails


Als u hiermee hebt ingestemd tijdens uw registratie of wanneer u was ingelogd in uw account, kan Mondial Relay u promotionele e-mails opsturen, zodat u kunt genieten van de aanbiedingen op de website van Mondial Relay. Dit gebeurt maximaal vier keer per jaar. Mondial Relay deelt uw gegevens niet mee aan derden en is de enige bestemmeling van de gegevens die u voor dit doeleinde hebt verstrekt. U kunt deze keuze op elk moment wijzigen door u aan te melden in uw persoonlijke ruimte op de website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, in overeenstemming met art. 6 (1) a. van de GDPR.

 

h) Commerciële spellen en animaties


Mondial Relay organiseert op de sociale media of op zijn website www.mondialrelay.nl spellen en animaties met te winnen prijzen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u voor te stellen zich te abonneren op onze nieuwsbrief, maar u moet dit niet accepteren om te kunnen deelnemen.
In voorkomend geval gebruiken wij uw gegevens om u mee te delen dat u gewonnen hebt en u de prijs toe te sturen. Afhankelijk van het spel en als u een prijs wint, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derden die instaan voor de levering of de personalisering van de prijs.
Wij stellen u in het deelnameformulier van het spel/de wedstrijd op de hoogte van de reden waarom uw gegevens worden verzameld en van uw rechten.
De gegevensverwerking nodig voor het spel/de wedstrijd wordt uitgevoerd op basis van het contract, in overeenstemming met art. 6 (1) b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, om u e-mails met reclame te sturen, is gebaseerd op uw toestemming, in overeenstemming met art. 6 (1) a, 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

 

3) MEDIA EN SOCIALE NETWERKEN


Wij gebruiken verschillende netwerken en sociale media om ons bedrijf doelgericht te promoten. In dit opzicht is Mondial Relay slechts een gebruiker van deze platformen. Gelieve het privacybeleid te raadplegen van deze sociale netwerken om te weten te komen met welk doel, meer bepaald reclamedoeleinden, zij de navigatiegegevens gebruiken die ze eventueel verzamelen. Dit privacybeleid moet u in staat stellen uw keuzes bekend te maken bij deze sociale netwerken.

 

II) INTERNETTECHNOLOGIEËN

 

1) Logbestanden

 

Telkens als u zich aanmeldt op onze website, verzamelen wij automatisch een reeks gegevens die wij gedurende een (1) jaar opslaan in zogenaamde logbestanden. Deze logbestanden kunnen de volgende gegevens bevatten:

 • Datum en tijdstip van de verbinding
 • Naam van de geraadpleegde pagina
 • IP-adres van het apparaat aan de oorsprong
 • Identificatie van het apparaat (Android-ID, Apple-ID)
 • Sessie-ID
 • Gebruikte browser en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende pagina (internetpagina waarvan de verbinding afkomstig is

 

Wij hebben deze gegevens nodig om de technische toegankelijkheid van onze website te garanderen en om onze advertenties aan te passen aan uw apparaat. Bovendien verzamelen wij deze gegevens om storingen van het systeem en aanvallen op onze website op te sporen en om beschermingsmaatregelen te nemen om misbruik te voorkomen. Mondial Relay heeft hiervoor immers de wettelijke toestemming: op basis van de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 (1) b. en op basis van de naleving van een wettelijke verplichting in overeenstemming met art. 6 (1) c. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

2) COOKIES

 

In deze rubriek “COOKIES” kunt u meer te weten komen over de oorsprong en het gebruik van de navigatiegegevens die worden verwerkt bij uw bezoek aan onze site en over uw rechten. Dit is voor u dus een belangrijke rubriek, want u wenst een positieve en betrouwbare gebruikservaring van onze diensten, maar ook voor ons, want wij willen zo nauwkeurig en volledig mogelijk uw vragen over uw bezoek aan onze website beantwoorden en rekening houden met uw wensen.
Het is dus mogelijk dat tijdens uw bezoek aan onze website de navigatiegegevens van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in cookiebestanden op uw apparaat. Bovendien is het mogelijk dat wij advertentieruimte kopen, rechtstreeks of via onze serviceproviders (PR-agentschappen, reclamebureaus), om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten op websites/apps van derden met behulp van advertenties (tekst, afbeeldingen, animaties, video’s, enz.) die worden verspreid door deze websites/apps. U moet weten dat alleen de uitgever van een cookie de gegevens van deze cookie kan lezen of wijzigen.

 

A) Cookies die wij op onze site plaatsen

 

Wanneer u verbinding maakt met onze site kunnen wij afhankelijk van uw keuze (zie “Uw keuze met betrekking tot cookies”) verschillende cookies plaatsen op uw apparaat. Hierdoor herkennen wij de browser van uw apparaat zolang deze cookie geldig is.

 

Dankzij deze “technische” cookies kunnen wij:

 • met uw toestemming statistieken opstellen van de bezoekers- en gebruikersaantallen van de verschillende onderdelen van onze website (rubrieken en bezochte inhoud, traject), zodat wij de aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van onze diensten kunnen verbeteren;
 • aanpassen hoe de website er op elk apparaat uitziet (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website, op basis van de lees- en weergaveprogramma’s waarover uw apparaat beschikt;
 • gegevens opslaan van een formulier dat u op onze website hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of over producten, diensten of gegevens die u op onze website hebt gekozen (abonnement op een dienst, inhoud van het winkelmandje, enz.);
 • u toegang verlenen tot voorbehouden en persoonlijke delen van onze website, zoals uw account, dankzij de identificatiegegevens of andere gegevens die u eventueel voordien heb verstrekt;
 • beveiligingsmaatregelen implementeren, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om opnieuw in te loggen op een pagina of bij een dienst na het verstrijken van een bepaalde termijn.

 

 

B) Cookies van derden voor gebruikers van onze website

 

De advertenties (afbeeldingen, animaties, video’s, enz.) die worden verspreid in onze advertentieruimte kunnen cookies van derden bevatten. De plaatsing en het gebruik van cookies door deze derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Dankzij deze cookies kunnen deze laatsten tijdens de geldigheidsduur van deze cookies:

 • De advertenties (afbeeldingen, animaties, video’s, enz.) die worden verspreid in onze advertentieruimte kunnen cookies van derden bevatten. De plaatsing en het gebruik van cookies door deze derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Dankzij deze cookies kunnen deze laatsten tijdens de geldigheidsduur van deze cookies:
 • Uw apparaat herkennen wanneer het navigeert op een andere website of dienst waarop deze adverteerders of derden ook cookies hebben geplaatst en, in voorkomend geval, deze website en diensten van derden of de advertenties die erop worden getoond aanpassen aan de navigatiegegevens van uw apparaat die zij mogelijk ter beschikking hebben;

 

 

C) Cookies die wij plaatsen op websites waarop wij adverteren

 

Wanneer u een website/app bezoekt met een advertentie van MONDIAL RELAY, kan deze advertentie een cookie bevatten. Afhankelijk van uw keuze kan deze cookie worden opgeslagen op uw apparaat, zodat wij de browser van uw apparaat herkennen zolang deze cookie geldig is.

Deze cookies worden gebruikt:

 • om te tellen hoeveel keer onze advertenties die worden verspreid op websites/apps van derden worden vertoond en geactiveerd, om deze advertenties en deze websites/apps te identificeren, om te bepalen hoeveel gebruikers op elke advertentie hebben geklikt;
 • om te berekenen welke bedragen zijn verschuldigd aan de publicitaire verspreidingskanalen (PR-agentschap, reclamenetwerk, verspreidingswebsite of -medium) en statistieken op te stellen;
 • om de weergave aan te passen van de site waarop onze advertenties worden gepubliceerd;
 • naargelang de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoek aan onze site en afhankelijk van de lees- en weergaveprogramma’s van uw apparaat;
 • naargelang de locatiegegevens (lengtegraad en breedtegraad) die met uw voorafgaand akkoord aan ons (of aan onze dienstverleners) werden meegedeeld door uw apparaat.
 • om de verdere navigatie te volgen vanaf uw apparaat naar websites/apps of andere advertenties waarvan wij de cookies beheren.

 

De Flash ©-cookies van Adobe Flash Player™:

Adobe Flash Player™ is een computertoepassing waarmee snel dynamische inhoud kan worden ontwikkeld met behulp van de computertaal Flash. Flash (en toepassingen van hetzelfde type) onthouden de parameters, voorkeuren en het gebruik van de inhoud met behulp van een technologie die vergelijkbaar is met cookies. Adobe Flash Player™ beheert deze gegevens en uw keuzes echter via een andere interface dan die van uw browser.

 

Voor zover uw apparaat geschikt is om inhoud weer te geven die is ontwikkeld in de computertaal Flash, vragen wij u om de Flash-cookies rechtstreeks te beheren vanaf de website van Adobe. Het gebruik van cookies vindt plaats op de juridische basis van het wettelijke belang van MONDIAL RELAY, in overeenstemming met art. 6 (1) f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

D) Wat is het voordeel van advertenties te zien die zijn aangepast aan uw navigatiegewoonten?

 

Wij streven ernaar u zo relevant mogelijke advertenties te tonen. Cookies maken het mogelijk om in realtime te bepalen welke advertentie er op een apparaat moet worden vertoond, op basis van recente navigatiegegevens van een of meerdere websites of apps.

 

Uw interesse voor de advertenties die bij uw bezoek aan websites op uw apparaat worden weergegeven is vaak bepalend voor de reclame-inkomsten van deze websites en laat hen toe hun diensten te beheren, die zij vaak gratis aanbieden aan internetgebruikers. U kijkt waarschijnlijk ook liever naar advertenties die overeenkomen met uw interesses dan naar advertenties die u niet interesseren. Tegelijkertijd zijn de adverteerders die hun advertenties verspreiden erin geïnteresseerd dat hun aanbiedingen worden getoond aan de gebruikers die hierin het meest geïnteresseerd zijn.

 

E) Als u het gebruik van uw apparaat deelt met andere personen

 

Wij kunnen niet met absolute zekerheid garanderen dat de diensten en advertenties die worden vertoond op uw apparaat overeenstemmen met uw eigen gebruik van het apparaat en niet met dat van een andere gebruiker van dit apparaat. Het is uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid als u uw apparaat samen met andere personen gebruikt en de cookieconfiguratie van uw browser deelt.

 

F) Uw keuze met betrekking tot cookies

 

Om cookies te beheren hebt u meerdere mogelijkheden. De instellingen die u wijzigt, wijzigen ook de manier waarop u surft op het internet en de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor cookies nodig zijn. Op de hieronder beschreven manieren kunt u op elk moment uw keuze inzake cookies duidelijk maken en wijzigen.

 

De keuzes die u worden aangeboden door uw browser

U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat of, omgekeerd, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang hun oorsprong. U kunt uw browser ook configureren om telkens te worden gevraagd de voorgestelde cookies te aanvaarden of te weigeren, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande rubriek “Hoe bepaalt u uw keuzes in de browser die u gebruikt?”

 

G) Instemming met cookies


Het opslaan van een cookie op een apparaat is afhankelijk van de keuze van de gebruiker van het apparaat. De gebruiker kan deze keuze op elk moment kosteloos bekendmaken en wijzigen in de opties van zijn browser. Als u in uw browser hebt geaccepteerd dat er op uw apparaat cookies kunnen worden opgeslagen, dan kunnen de cookies van de pagina’s en de inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale map op uw apparaat. Deze cookies kunnen enkel worden geraadpleegd door wie ze heeft geplaatst.

 

H) Cookies weigeren

 

Als u weigert dat onze cookies op uw apparaat worden opgeslagen, of als u de cookies verwijdert die we hebben opgeslagen, dan kunt u geen gebruik meer maken van een aantal functies die noodzakelijk zijn voor de toegang tot bepaalde delen van onze website. Dit is bijvoorbeeld het geval als u toegang wenst tot inhoud of diensten op onze website waarvoor u zich moet identificeren. Dit kan ook het geval zijn als wij om technische redenen het browsertype van uw apparaat, de taalparameters, de weergaveparameters of het land waarvan uw apparaat verbinding maakt met het internet niet kunnen herkennen.

 

In dat geval aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een slechte werking van onze diensten doordat wij de cookies die nodig zijn voor een goede werking en die u heeft geweigerd of verwijderd, niet kunnen opslaan of raadplegen.

 

I) Hoe kunt u uw keuzes bepalen in de browser die u gebruikt?

 

De configuratie van het cookiebeheer en uw keuzes is in elke browser verschillend. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Hier kunt u te weten komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen.

 • In Internet Explorer: open het menu “Gereedschap”, kies de rubriek “Internetopties”, klik op het tabblad “Veiligheid” en vervolgens op “Aangepast niveau”.
 • In Mozilla Firefox: open het menu “Gereedschap”, selecteer de rubriek “Opties” en klik op het tabblad “Privacy”.
 • In Chrome: open het menu “Google Chrome personaliseren en configureren”, klik op de rubriek “Instellingen”, klik op het tabblad “Geavanceerd”, kies vervolgens “Privacy en beveiliging” en klik op de knop “Instellingen voor content”. Maak uw keuze in het menu “Cookies”.
 • In Safari: open het menu “Gereedschap”, selecteer de rubriek “Voorkeuren” en klik op het tabblad “Veiligheid”.

In Opera: open het menu “Gereedschap”, selecteer de rubriek “Voorkeuren” en klik op het tabblad “Cookies”.

De configuratie van het cookiebeheer en uw keuzes is in elke browser verschillend. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Hier kunt u te weten komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen.

 • In Internet Explorer: open het menu “Gereedschap”, kies de rubriek “Internetopties”, klik op het tabblad “Veiligheid” en vervolgens op “Aangepast niveau”.
 • In Mozilla Firefox: open het menu “Gereedschap”, selecteer de rubriek “Opties” en klik op het tabblad “Privacy”.
 • In Chrome: open het menu “Google Chrome personaliseren en configureren”, klik op de rubriek “Instellingen”, klik op het tabblad “Geavanceerd”, kies vervolgens “Privacy en beveiliging” en klik op de knop “Instellingen voor content”. Maak uw keuze in het menu “Cookies”.
 • In Safari: open het menu “Gereedschap”, selecteer de rubriek “Voorkeuren” en klik op het tabblad “Veiligheid”.

In Opera: open het menu “Gereedschap”, selecteer de rubriek “Voorkeuren” en klik op het tabblad “Cookies”.

 

J) Uw keuzes online bekendmaken op interprofessionele platforms

 

U kunt surfen naar de website Youronlinechoices, die wordt aangeboden door de digitale reclamebedrijven die lid zijn van de Europese associatie EDAA (European Digital Advertising Alliance) en wordt beheerd in Frankrijk door Interactive Advertising Bureau France. Op deze website kunt u kennismaken met de bedrijven die lid zijn van dit platform. Als zij cookies gebruiken om de advertenties die op uw apparaat worden vertoond aan te passen aan uw navigatiegegevens, bieden zij u de mogelijkheid om deze te aanvaarden of te weigeren: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

 

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden internetreclamebedrijven en is een centrale interface waarop u kunt laten weten dat u weigert cookies te accepteren die worden gebruikt om de getoonde advertenties aan te passen aan uw navigatiegegevens.

 

Opmerking: deze procedure belet niet dat er advertenties worden vertoond op de websites die u bezoekt. Ze blokkeert alleen technologieën die toelaten om advertenties aan te passen aan uw interesses.


De cookies van Mondial Relay op onze website

Om onze pagina’s zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken wij op onze website zogenaamde gepersonaliseerde functionaliteit. Hierdoor kunnen wij onze website technisch beter aanpassen aan de behoeften van onze klanten en u content en services aanbieden die verband houden met uw persoonlijke interesses. Het volgen van uw navigatiegedrag voor gepersonaliseerde marketing Wij analyseren uw gebruikersgedrag op onze website om doelgerichte marketingcampagnes te verspreiden en u op basis van uw gebruikersgedrag gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen te tonen (bv. gratis levering).

 

Gepersonaliseerde aanbevelingen

Op mondialrelay.fr krijgt u gepersonaliseerde aanbevelingen. Deze zijn gebaseerd op de historiek van uw winkelactiviteit: categorieën van artikels en producten die u al hebt bekeken, opgezocht, in de winkelmand hebt geplaatst of gekocht.

 

Webanalyse en retargeting door externe leveranciers

Naast onze eigen personalisatiefuncties gebruiken we ook verschillende diensten van externe leveranciers om ons te helpen onze website voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze klanten.

 

Onze website gebruikt onder andere online retargetingtechnologieën. Deze technologie maakt het mogelijk om op de website van onze partners doelgericht aangepaste advertenties te vertonen aan elke gebruiker die interesse vertoont in onze winkel en voor onze producten.

 

Hierna volgt een gedetailleerde opsomming van de diensten van externe dienstverleners die momenteel worden gebruikt op de website mondialrelay.fr:

 

Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een toepassing voor internetanalyse van Google. De informatie over uw gebruik van deze website die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google analyseert uw gebruik van de website en stelt verslagen op over de websiteactiviteit. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u op https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=nl&ref_topic=1008008

 

U kunt de plaatsing van cookies beletten door uw browser te configureren; wij merken echter op dat u dan misschien niet alle functionaliteit op onze website kunt gebruiken. U kunt overigens beletten dat Google de cookiegegevens verstuurd en een verslag opstelt van uw internetgebruik (met inbegrip van uw IP-adres) en kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door Google door de volgende plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Facebook Pixel

Facebook Pixel is een service van Facebook die cookies gebruikt waarmee we het verkeer op onze website en de uitgevoerde activiteiten voor statistische doeleinden kunnen analyseren (aantal bezoeken, aantal interacties, specifieke acties, ...) zodat wij ons aanbod relevanter kunnen maken. De gegenereerde gegevens worden door Facebook aan ons bezorgd en kunnen worden verstuurd naar hun servers in de VS of in andere landen buiten de Europese Unie. U kunt verhinderen dat cookies worden geplaatst door uw browser te configureren.

 

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door Facebook, raadpleeg dan hun privacybeleid op het volgende adres: https://www.facebook.com/privacy/explanation. U kunt uw reclamevoorkeuren ook beheren in de instellingen van uw Facebookaccount.

 

Webmecanik

Webmecanik is een service waarmee wij, als u dit hebt goedgekeurd in uw klantenruimte, via e-mail aangepaste aanbiedingen versturen en u contextgebonden berichten vertonen op basis van uw navigatiegewoonten op mondialrelay.fr. U kunt zich het plaatsen van cookies door Webmecanik verhinderen door uw browser te configureren zoals hierboven wordt beschreven.

 

III) BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

 

De persoonsgegevens van uw klantenruimte worden ten hoogste voor zes jaar na uw laatste bestelling op de website van Mondial Relay bewaard.

 

Zowel u als wij hebben toegang tot deze gegevens, meer bepaald via uw klantenaccount, zodat zowel u als wij beschikken over een historiek van uw bestellingen. Wij kunnen deze gegevens op uw eenvoudig verzoek op elk moment verwijderen. Uw gegevens als bestemmeling van een pakje dat wordt verzonden door een klant van Mondial Relay worden bewaard gedurende 6 jaar na het verzendingsverzoek.

 

Als u als bestemmeling van een pakje, verzonden door een bedrijf waarbij u een bestelling heeft geplaatst, hebt gekozen voor een levering in een Distributiepunt, worden uw gegevens hoogstens gedurende 6 maanden bewaard na het verzendingsverzoek van het pakje.

 

De trackinggegevens van een pakje worden bewaard gedurende 6 maanden na het verzendingsverzoek van het pakje.

 

Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen, of na uw eventuele verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen deze persoonsgegevens echter tussentijds worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (zoals de verplichting om facturen acht (8) jaar lang te bewaren in overeenstemming met artikelen III.86 en III.88 van de Wetboek van economisch recht.

 

Bij een geschil kunnen de bovengenoemde persoonsgegevens, alsook alle gegevens, documenten en stukken die deze gegevens bevatten en die mogelijke verdachte feiten kunnen bewijzen of kunnen leiden tot de identificatie van aantijgingen, slachtoffers of getuigen, worden opgeslagen voor de duur van de procedure, ook als deze duur de bovengenoemde termijnen overschrijdt.

 

IV) VEILIGHEID

Wij doen ons uiterste best om alle mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige verwijdering, verlies en ongeautoriseerde overdracht of ongeoorloofde toegang. Onze werknemers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en worden regelmatig getraind in gegevensbescherming.

 

Onze website wordt beveiligd door de meest effectieve beveiligingssystemen van dit moment. Zo past MONDIAL RELAY het SSL-coderingsproces toe (Secure Socket Layer).

 

V) UW RECHTEN ALS BETROKKEN PERSOON

 

In overeenstemming met Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt u over een toegangsrecht tot de persoonsgegevens die wij verwerken. U hebt het recht om te vragen de persoonsgegevens te verwijderen die op u betrekking hebben en die wij bewaren, tenzij de wet u verbiedt om van dit recht gebruik te maken. Ook hebt u het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren en/of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. In bepaalde gevallen hebt u overigens het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat wij u de gegevens bezorgen die u ons hebt verstrekt en die wij hebben verwerkt op basis van uw toestemming of waarvan de verwerking noodzakelijk was voor het sluiten of uitvoeren van een contract, in een formaat dat voor u of voor een door u aangeduide derde toegankelijk is (recht op overdraagbaarheid van de gegevens). Daarnaast beschikt u over het recht om te bepalen hoe uw gegevens moeten worden verwerkt bij uw overlijden.
Tot slot beschikt u over het recht om zich voor een wettige reden te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als deze plaatsvindt op basis van het wettelijke belang van MONDIAL RELAY, zoals voorzien in artikel 6 (1) f van de Europese Verordening. Ook beschikt u over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld op basis van uw toestemming, zoals voorzien in artikel 6 (1) a van de Europese Verordening. U kunt uw toestemming dus altijd intrekken zonder dat dit de verwerking in het gedrang brengt die hiervoor op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt al deze rechten uitoefenen door te schrijven naar: MONDIAL RELAY - ZAC des 4 vents, 5 avenue Antoine Pinay – FR - 59510 HEM, of via e-mail naar [email protected]. Bij twijfel over de oorsprong van het verzoek en in uw belang behoudt Mondial Relay zich het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen.
Onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) zal u binnen een maand antwoorden als uw vraag betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat vragen met betrekking tot het volgen van pakketten, klachten enzovoort niet kunnen worden behandeld door onze DPO. Voor dergelijke vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Mondial Relay op het volgende adres [email protected] zodat uw vraag kan worden beantwoord. Wij danken u voor uw begrip.
Als u telefonisch contact opneemt met onze dienst klantenrelaties, dan heeft de adviseur op basis van uw telefoonnummer rechtstreeks toegang tot uw persoonlijk dossier. De dossier verschijnt tijdelijk op zijn werkstation. Het is mogelijk dat uw oproep wordt opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Als u dit niet wenst, gelieve ons dat mee te delen.
Ons merk, MONDIAL RELAY, en onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor het respect van uw privéleven en de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u opmerkingen heeft of als wij helaas niet hebben voldaan aan uw verwachtingen, schrijf dan naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:


MONDIAL RELAY - Juridische zaken
243/245 Rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Daarenboven kunt u op elk moment een klacht indienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) op het adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Of door te surfen naar het adres https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Veuillez patienter